Моята приказна книга

Създавам нещо, което няма да изчезне във времето. Създавам Спомен, за цял живот!

Когато поръчвате моите продукти, Вие не купувате просто вещ. Вие купувате часове, дни и седмици на истински радост и щастие…

Купувате част от сърцето ми и мигове от живота ми. Купувате старанието, музата, въображението и част от душата ми!

Myfairytalebook © 2022. All Right Reserved