August 7, 2022

Отне ми 4 години, докато се престраша да излезна на изложение с мащабите на Капана, което се провежда няколко пъти в годината в град Пловдив,…